Skip to content

Pět hlavních výhod systému Lumina™

Lumina™ vám pomůže odhalit a stanovit priority v oblastech vašeho systému řízení, které je třeba řešit. Zlepšení jeho výkonnosti vám může pomoci získat konkurenční výhodu. Říkáme tomu zlepšení prostřednictvím zvyšování povědomí.

Pět hlavních výhod používání systému Lumina je následujících:

1) Identifikace cest ke zlepšení

Lumina umožňuje manažerům jít nad rámec certifikace tím, že jim pomáhá najít základní příčiny problémů, a tím zmapovat cestu ke zlepšení. Modernizovaná verze podporuje manažery i při snaze rozšířit systém řízení o nové standardy.    

2) Umožňuje rozhodování

Analýza Lumina pokrývá všechny oblasti systému řízení, porovnává výkonnost v rámci společnosti i mimo ni a umožňuje rychle identifikovat procesy, které je třeba zlepšit.

3) Stanovení priorit investic

Lumina umožňuje manažerům stanovit priority efektivních investic na základě jedinečné a rozsáhlé srovnávací analýzy spolehlivých dat. Benchmarking je poskytován pro jakýkoli standard a odvětví.

4) Usnadnění udržitelné výkonnosti podniku

Lumina umožňuje organizacím měřit výkonnost jejich systému řízení nyní a zároveň vytvářet solidní záznamy v průběhu času. To pomáhá osobám s rozhodovací pravomocí přivést zainteresované strany na palubu. Benchmarking poskytovaný společností Lumina umožňuje přijímat taková rozhodnutí, která budují udržitelnou výkonnost podniku a vedou ke konkurenční výhodě v čase.

5) Poznatky šité na míru

Všechny Lumina zprávy lze z mnoha hledisek přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Mohou být založeny na vašem odvětví, velikosti společnosti a zeměpisné poloze nebo na konkrétním odvětví, regionu a cíli výkonnosti.

More information

 

Lumina™ - Improvement through awareness

Download our presentation for more information

 

Download our flyer