Revidovaná norma ISO 22003 zajišťuje jednotný přístup certifikačního orgánu

Rozšíření o systémové i výrobkové normy harmonizuje přístup k certifikaci bezpečnosti potravin ve všech systémech.

Norma ISO 22003 specifikuje požadavky na certifikační orgány provádějící audit a certifikaci v celém potravinovém řetězci. Tvoří součást akreditačního procesu, který má zajistit, aby certifikační orgány byly konzistentní v oblasti způsobilosti auditorů, délky trvání auditů, plánování auditů, odběru vzorků na místě (pokud je to povoleno) a udělování certifikace.

Až dosud se norma ISO 22003 vztahovala pouze na normy systémů řízení, jako jsou ISO 22000 a FSSC 22000. Normy pro certifikaci procesů, jako jsou BRCGS, IFS, SQF a další, nestanovily stejná kritéria pro akreditované certifikační orgány.

ISO prostřednictvím svých národních výborů pracuje na revizi normy ISO 22003 již několik let. Hlavní změnou je pokrytí procesních certifikačních norem, které nejsou součástí ISO. To přináší jasnou konzistenci napříč všemi systémy, od ISO 22000 až po všechny ostatní srovnávací systémy GFSI.

Norma zveřejněná na Světový den bezpečnosti potravin má dvě části, kde ISO 22003 Pt 1 pokrývá systémy řízení bezpečnosti potravin a ISO 22003 Pt 2 pokrývá výrobky, procesy a služby, včetně systémů bezpečnosti potravin.

Řada vlastníků systémů a vlastníků certifikačních programů (CPO) již oznámila, že v příštích revizích svých norem zahrne normu ISO 22003 do požadavků na systémy.

"Je to skvělý způsob, jak si připomenout Světový den bezpečnosti potravin.  Sjednocení požadavků na všechny certifikační orgány napříč všemi schématy a hodnotovým řetězcem potravin od prvovýroby až po maloobchod a stravování přináší do odvětví rovné podmínky a buduje důvěru. Bez ohledu na to, jaký standard si potravinářský podnik zvolí, je nyní přístup CB k měření shody jednotný," říká Amanda McCarthy, globální ředitelka pro potraviny a nápoje v oddělení Business Assurance společnosti DNV.

Odborníci DNV na bezpečnost potravin se aktivně podíleli na revizi prostřednictvím národních a mezinárodních pracovních výborů.

Již mnoho let se usiluje o rovnocennost norem pro bezpečnost potravin, aby maloobchodníci a podniky poskytující stravovací služby mohli zajistit konzistentní řízení bezpečnosti potravin v celém hodnotovém řetězci bez ohledu na normu zvolenou jejich dodavateli. Tím se všichni o další krok přiblížili.