Zlepšete svůj systém řízení pomocí DNV nástroje pro sebehodnocení

Měření úrovně porozumění normě a připravenosti systému řízení je díky DNV dostupnější.

Adekvátní podpora vašich obchodních cílů vyžaduje dobře navržený, implementovaný a neustále zlepšovaný systém řízení. DNV online nástroj pro sebehodnocení vám přináší přidanou hodnotu tím, že překlenuje mezeru ve znalostech a pomáhá měřit vaše vlastní porozumění vybrané normy a skutečnou připravenost vašeho systému řízení. Na základě posouzení je vytvořena ucelená zpráva, která přiřazuje kvantitativní skóre a odhaluje, co funguje dobře a kde jsou mezery, které je třeba zlepšit.

Nástroj pro sebehodnocení pokrývá všechny klíčové normy systému řízení od kvality a životního prostředí až po bezpečnost potravin. Prostřednictvím této sady založené na znalostech norem našimi odborníky, odborných znalostech auditu a datech získáte hluboké porozumění své připravenosti, výchozí úroveň směrem k normě a místa, na která je třeba zaměřit úsilí o zlepšení.

"Jsme rádi, že můžeme prokázat naši orientaci na zákazníka tím, že našim zákazníkům poskytujeme efektivní a strukturovaný přístup při přípravě na certifikační audit (audity). Nástroj pro sebehodnocení je účinným nástrojem, který vám pomůže řídit neustálé zlepšování. Vybaví vás možností stanovit si kvantitativní cíle pro konkrétní oblasti a pravidelně měřit pokrok, takže budete neustále měřit a zlepšovat výkonnost svého systému managementu," říká Mauro Crippa, manažer Market Intelligence v oddělení Business Assurance.

Nástroj pro sebehodnocení byl vyvinut také na podporu individuálního vzdělávání. Zákazníkům se doporučuje rozšířit proces učení do svého pracovního prostředí, aby mohli využít automatickou zpětnou vazbu nástroje a bezproblémově implementovat výsledky hodnocení přímo do svých organizací.

DNV podporuje své zákazníky v tom, aby byli inovativní a mysleli dopředu. Naše rozsáhlá nabídka vždy zahrnuje naše technické odborníky, přístup založený na rizicích a digitální nástroje - od školení a přípravy na první audit až po zlepšování systému řízení a udržování certifikace.