IRIS rev.02 se mění na normu ISO/TS 22163

Již v říjnu 2016 UNIFE oznámila, že technická komise TC 269 při ISO potvrdila, že norma IRIS rev.02 bude nahrazená novou normou, a sice normou ISO/TS 22163.

ISO/TS 22163


Tato nová norma bude obsahovat, podobně jako doposud norma IRIS, všechny požadavky normy ISO 9001:2015 a kromě nich také doplňující požadavky, specifické pro železniční průmysl. Nová ISO/TS 22163 uplatní taktéž rámcovou strukturu HLS.

Audity podle ISO/TS 22163 se budou vykonávat (podobně jako dříve), za použití nástroje IRIS Audit Tool, který obsahuje dotazník s více než 300 požadavky. Všechny organizace certifikované podle IRIS:2009 rev.02 musí úspěšně projít přechodovým auditem (Transition Audit) nejpozději do 14.9.2018.

Vydání nové ISO/TS 22163 spolu s pravidly certifikace je naplánované na květen 2017. Po oficiálním vydání ISO/TS 22163 bude možné certifikovat organizace podle této normy, podmínkou však je, že požadavky nové normy musí být v organizaci implementované minimálně po dobu 3 měsíců. Certifikační audity podle nynější IRIS:2009 rev.02 jsou přípustné do 31.12.2017.

Recertifikace podle IRIS:2009 rev.02 jsou přípustné v podstatě až do června 2018, avšak platnost všech certifikátů vydaných podle této starší normy končí dnem 14.9.2018, i kdyby byl na certifikátu uvedený pozdější datum platnosti.


Proces přechodu na ISO/TS 22163


Proces přechodu z IRIS na ISO/TS 22163 obsahuje tyto 3 kroky:

  1. Přechodový audit
  2. Řešení neshod
  3. Vydání certifikátu

Po úspěšném dokončení přechodového procesu může být vydaný nový certifikát IRIS s platností na 3 roky (mínus 1 den).

Kromě vydání certifikátu, zavede UNIFE i hodnocení certifikovaných organizací podle výkonnosti. Po úspěšném přechodovém auditu získá organizace bronzový statut, který se na základě výsledků dalších auditů může zvýšit na stříbrný, dokonce až na zlatý. Podobně však může organizace po auditu klesnout i na nižší statut. Tato „úroveň výkonnosti“ bude zobrazená v databázi certifikovaných společností.


2 možnosti přechodu


Organizace budou mít dvě možnosti přechodu na novou normu:

1. Přechodový proces v souladu se zavedeným cyklem auditů podle IRIS rev.02, čili při následujícím naplánovaném periodickém/recertifikačním auditu.

  • Přechodový audit musí být vykonaný podle aktualizovaných pravidel IRIS.
  • Platnost certifikátu se nemění.

2. Přechodový proces kdykoliv, čili mimo zavedený cyklus auditů podle IRIS rev.02.

  • Cyklus auditů se naruší.
  • Přechodový audit musí být vykonaný podle aktualizovaných pravidel IRIS.
  • Při této možnosti může vzniknout období bez certifikátu IRIS.

Platnost certifikátu se potom odvíjí od data úspěšného přechodového auditu.

Tak jako doposud, i při přechodu na novou normu ISO/TS 22163 bude možná redukce počtu auditodní na základě nových pravidel IRIS, které budou publikované. Při přechodu na novou normu musí mít organizace stejnou certifikační společnost, jako při svém posledním auditu podle normy IRIS rev.02. 

DNV doporučuje zavést novou normu ISO/TS 22163 co nejdříve, aby bylo možné vykonat přechodový audit během pravidelného auditu v termíně, který vychází z data první certifikace podle IRIS.

V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na Vašeho vedoucího auditora nebo přímo na osobu zodpovědnou za certifikace IRIS, kterou je p. Thomas Beck.

Telefon: +49 201 7296-356
Email: thomas.beck@dnv.com

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email