Automotive and aerospace

ISO 20000 - Systém managementu IT služeb

ISO 20000 1134x300

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se Vyžádejte si cenovou nabídku

Certifikát ISO 20000 prokazuje, že Váš system řízení IT služeb byl certifikovaný podle normy nejlepších postupů a uznaný jako shodný s touto normou

Co je norma ISO 20 000?

Norma ISO 20000-1 byla vytvořena Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a je normou používanou pro certifikační účely. Nahradila normu BS 15000 a poskytuje mezinárodně přijímaný standard pro systém managementu IT služeb. Na základě obsahu BS 15000 byla změněná struktura materiálu tak, aby byl v souladu s dalšími mezinárodními normami.

Norma též čerpá z jiných norem a je podporovaná dalšími veřejnými dokumenty, včetně sesterské normy ISO / IEC 20000-2 "Praktický kodex řízení IT služeb" a široce přijímaného návodu v IT infrastruktuře (ITIL ®), který vychází z veřejného i soukromého sektoru.

Norma ISO 20000 zavádí komplexní přístup k řízení IT služeb a definuje soubor procesů potřebných k poskytnutí efektivních služeb. Ty se pohybují od základních procesů souvisejících s řízením konfigurace a řízením změn až po procesy týkající se řízení incidentů a problémů.  Tato norma zavádí procesní přístup k tvorbě, zavádění, realizaci, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování systému řízení IT služeb v organizaci. 

Propojení s jinými normami systému řízení

Norma ISO 20000 je v souladu s ostatními systémy řízení a podporuje jednotnou a priamočarou implementaci a realizaci se souvisejícími normami řízení. Výsledkem je:
  • Harmonizace s normami systému řízení, jako jsou ISO 9001 a ISO 27001
  • Důraz na neustálý proces zlepšovaní Vašeho systému řízení IT služeb
  • Objasnění minimálních požadavků na plány, dokumentaci a záznamy
  • Efektivní využití pomocí aplikace procesního modelu PDCA (Plan, Do, Check, Act)

Jak postupovat dále?


Pro certifikaci třetí stranou, je potřebné implementovat efektivní systém řízení IT služeb v souladu s požadavky této normy. 

DNV gl - Business Assurance je akreditovanou třetí stranou, certifikačním orgánem. Zabezpečujeme odpovídající školení a certifikační služby v oblasti IT servis management.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se Vyžádejte si cenovou nabídku

Related services you might find interesting: