Skip to content

ISO 28000 - Systém řízení bezpečnosti v dodavatelském řetězci

Řeší potenciální bezpečnostní problémy ve všech fázích dodavatelského řetězce, zejména v oblasti logistiky.

Norma ISO 28000 byla poprvé uvedena na trh v roce 2007 a byla první mezinárodní normou zabývající se bezpečnostními riziky v dodavatelském řetězci.

Účelem normy je poskytnout rámec osvědčených postupů pro snížení rizik pro osoby a náklad v rámci dodavatelského řetězce. Zabývá se potenciálními bezpečnostními problémy ve všech fázích dodavatelského procesu, konkrétně v oblasti logistiky, a zaměřuje se na hrozby, jako je terorismus, podvody a pirátství. Zaměřuje se také na zmírnění dopadů bezpečnostních incidentů.

Struktura normy ISO 28000 je podobná struktuře normy ISO 14001 a má také společné prvky s dalšími významnými normami systémů řízení, jako je ISO 9001. To je výhodou pro organizace, které chtějí začlenit bezpečnostní aspekty do svého stávajícího systému řízení.

Přínosy

Norma ISO 28000 se zaměřuje na aktivní řízení a snižování rizik. Aspekty kritické pro bezpečnost v dodavatelském řetězci mohou zahrnovat oblasti financování, výrobu, správu informací a přepravu, skladování zboží během přepravy a skladování.

Norma je použitelná pro organizace všech velikostí ve výrobě, službách, skladování nebo přepravě v jakékoli fázi výrobního nebo dodavatelského řetězce.

Jak vám můžeme pomoci?

Prvním krokem k certifikaci třetí stranou je zavedení účinného systému řízení splňujícího požadavky normy. Podívejte se, jak můžete začít na cestě k certifikaci.