Other sectors

ISO 45003 - Psychické zdraví a bezpečnost při práci

ISO45003 mental health

Kontakt

Máte zájem o více informací?

Ano, prosím

Mám zájem o tuto službu

Žádost o nabídku

Řízení psychosociálních rizik s cílem předcházet pracovním úrazům a špatnému zdravotnímu stavu a podporovat pohodu při práci.

Norma ISO 45003 obsahuje pokyny pro řízení psychosociálních rizik v rámci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založeného na normě ISO 45001. Je použitelná pro organizace všech velikostí a odvětví a poskytuje strukturovaný rámec pro vývoj, zavádění, udržování a neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

V souvislosti s pandemií se v prioritách zaměstnavatelů zvýšila důležitost dobrých životních podmínek zaměstnanců. Izolace, stres, vyhoření a deprese. Podpora duševního zdraví nebyla nikdy důležitější. 

Co je ISO 45003

ISO 45003 je doporučující norma pro budování systému řízení, zavádění účinných kontrolních mechanismů k eliminaci nebo řízení psychosociálních rizik. Je vytvořena na podporu společností se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založeným na normě ISO 45001. Z tohoto celosvětově osvědčeného postupu pro řešení psychosociálních rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však může těžit každá organizace.

Norma ISO 45003 vám pomůže vybudovat pozitivní pracovní prostředí, které může pomoci zlepšit odolnost organizace, zvýšit výkonnost a produktivitu.

Norma se zabývá:

  • jak rozpoznat psychosociální rizika, která mohou mít vliv na pracovníky, například rizika způsobená prací z domu;
  • nabízí příklady účinných - často jednoduchých - opatření k jejich zvládnutí a zlepšení pohody zaměstnanců.
S normou ISO 45003 získáte základ, na kterém můžete zvládat stávající problémy a neustále zlepšovat účinnost svého systému řízení.

Výhody

Norma ISO 45003 je jako směrnice necertifikovatelná. Její dodržování však může posoudit nezávislá třetí strana, jako je DNV, a to i v kombinaci s vaším certifikačním auditem systému řízení podle ISO 45001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Výhody shody s normou ISO 45003:
  • Vysoká úroveň diskrétního přístupu;
  • Zlepšení procesu náboru, udržení zaměstnanců a zachování rozmanitosti;
  • Zvýšená angažovanost pracovníků;
  • Zvýšená inovace;
  • Dodržování právních předpisů;
  • Snížení počtu absencí na pracovišti z důvodu stresu, vyhoření, úzkosti a deprese.
Prokažte, že vám na tom záleží a že jste zavedli správná opatření ke zlepšení zdraví a pohody svých pracovníků.

Jak začít

Ať už chcete normu ISO 45003 používat v rámci svého systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ISO 45001, nebo jako samostatný návod, nejprve se s normou seznamte a stanovte si jasné cíle. Jako akreditovaný certifikační orgán třetí strany je DNV připraveno vás podpořit od počátečních potřeb školení až po kontrolu shody pomocí GAP analýzy.

Kontakt

Máte zájem o více informací?

Ano, prosím

Mám zájem o tuto službu

Žádost o nabídku

Related services you might find interesting: