Skip to content

ISO 45001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Prokažte svůj závazek k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zajistěte, že dodržování právních předpisů je účinně řízeno.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká všech podniků. Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je nyní v mnoha zemích zákonným požadavkem. Kromě toho se od podniků stále častěji vyžaduje, aby podávaly zprávy o své výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto je nezbytné prokázat, že vaše organizace plní své politické závazky.

Nezávislé posouzení a certifikace vašeho systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností DNV dokazuje, že máte zavedený systém, který je v souladu s předpisy. Certifikace podle mezinárodně uznávaného standardu systému řízení prokazuje, že se snažíte zajistit bezpečné a zdravé pracoviště tím, že předcházíte pracovním úrazům a poškození zdraví v souvislosti s prací, a že aktivně pracujete na zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP.

Až do března 2018 byla mezinárodně uznávanou dobrovolnou normou pro BOZP norma OHSAS 18001. Po zveřejnění normy ISO 45001 dne 12. března 2018 byl oficiální status normy OHSAS 18001:2007 "zrušen". Bude následovat tříleté migrační období a na konci tohoto období, v březnu 2021, bude norma OHSAS 18001 nahrazena normou ISO 45001. Společnosti certifikované podle OHSAS 18001 musí během těchto tří let přejít na novou normu.

Zjistěte, jak může společnost DNV podpořit váš přechod na normu ISO 45001 nebo vám pomoci certifikovat nový systém řízení BOZP.  

Co je to norma ISO 45001?

Norma ISO 45001 vychází z normy OHSAS 18001 a dalších uznávaných BOZP standardů a úmluv. Používá strukturu vysoké úrovně ISO (HLS - High Level Structure), která definuje strukturu všech norem ISO. Nová norma obsahuje některé významné změny oproti OHSAS 18001.

Použití nové normy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci ISO bude velkou výhodou pro společnosti, které již mají certifikaci podle jiných norem ISO, jako jsou ISO 9001 a ISO 14001, protože usnadní integraci systémů řízení. 

Více informací o změnách v normě ISO 45001 naleznete zde. (text v anglickém jazyce)

ISO 45001 je nyní mezinárodně uznávanou normou pro systémy řízení BOZP. Je použitelná pro všechny typy organizací - velké i malé - v jakémkoli odvětví podnikání.

Stejně jako OHSAS 18001 poskytuje rámec založený na osvědčených zásadách řízení Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej. Vyžaduje, aby organizace identifikovala nebezpečí a vyhodnotila rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s jejími činnostmi a službami, určila nezbytné kontrolní mechanismy a stanovila jasné cíle a úkoly pro zlepšení své výkonnosti v oblasti BOZP.

Norma vyžaduje, aby organizace identifikovala a splňovala platné právní - a jiné - požadavky v oblasti BOZP. Norma ISO 45001 má však oproti normě OHSAS 18001 také některé významné změny.

Další informace o klíčových změnách naleznete zde. (text v anglickém jazyce)

Proč je certifikace dobrá pro mé podnikání?

Aplikace normy ISO 45001 přináší několik výhod, ale mezi nejvýznamnější patří hmatatelné a prokazatelné zlepšení výkonnosti v oblasti BOZP a vyšší úroveň kontroly v oblasti dodržování právních předpisů.

Certifikace ISO 45001 umožňuje vaší organizaci:

  • Zavést a neustále zlepšovat systém řízení BOZP, aby se eliminovala nebo minimalizovala rizika pro zaměstnance a další zainteresované strany, které by mohly být vystaveny rizikům BOZP spojeným s vašimi činnostmi nebo službami.
  • Systematicky pracovat na dosažení zlepšení výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházet (opětovnému) výskytu nehod a incidentů.
  • Zajistit soulad se svou stanovenou politikou BOZP a prokázat tento soulad ostatním.
  • Neustále dodržovat platné právní požadavky v oblasti BOZP.

Jak mám postupovat dál?

Ať už jste již certifikováni podle OHSAS 18001 a chcete přejít na tuto normu, nebo hledáte novou certifikaci svého systému řízení BOZP, DNV vám může pomoci. Jsme již desítky let akreditovaným certifikačním orgánem třetí strany pro OHSAS 18001 a naši odborníci jsou plně vybaveni k tomu, aby vás provedli přechodem z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Více informací o našich službách při přechodu norem naleznete zde.

Můžeme vám také poskytnout příslušná školení pro váš systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně tak poskytujeme akreditované kurzy IRCA pro ISO 45001. Více informací o naší nabídce školení BOZP najdete zde.  

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář