Skip to content

ISO 45003 - Psychické zdraví a bezpečnost při práci

Řízení psychosociálních rizik s cílem předcházet pracovním úrazům a špatnému zdravotnímu stavu a podporovat pohodu při práci.

Norma ISO 45003 obsahuje pokyny pro řízení psychosociálních rizik v rámci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založeného na normě ISO 45001. Je použitelná pro organizace všech velikostí a odvětví a poskytuje strukturovaný rámec pro vývoj, zavádění, udržování a neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

V souvislosti s pandemií se v prioritách zaměstnavatelů zvýšila důležitost dobrých životních podmínek zaměstnanců. Izolace, stres, vyhoření a deprese. Podpora duševního zdraví nebyla nikdy důležitější. 

Co je ISO 45003

ISO 45003 je doporučující norma pro budování systému řízení, zavádění účinných kontrolních mechanismů k eliminaci nebo řízení psychosociálních rizik. Je vytvořena na podporu společností se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založeným na normě ISO 45001. Z tohoto celosvětově osvědčeného postupu pro řešení psychosociálních rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však může těžit každá organizace.

Norma ISO 45003 vám pomůže vybudovat pozitivní pracovní prostředí, které může pomoci zlepšit odolnost organizace, zvýšit výkonnost a produktivitu.

Norma se zabývá:

  • jak rozpoznat psychosociální rizika, která mohou mít vliv na pracovníky, například rizika způsobená prací z domu;
  • nabízí příklady účinných - často jednoduchých - opatření k jejich zvládnutí a zlepšení pohody zaměstnanců.
S normou ISO 45003 získáte základ, na kterém můžete zvládat stávající problémy a neustále zlepšovat účinnost svého systému řízení.

Výhody

Norma ISO 45003 je jako směrnice necertifikovatelná. Její dodržování však může posoudit nezávislá třetí strana, jako je DNV, a to i v kombinaci s vaším certifikačním auditem systému řízení podle ISO 45001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Výhody shody s normou ISO 45003:
  • Vysoká úroveň diskrétního přístupu;
  • Zlepšení procesu náboru, udržení zaměstnanců a zachování rozmanitosti;
  • Zvýšená angažovanost pracovníků;
  • Zvýšená inovace;
  • Dodržování právních předpisů;
  • Snížení počtu absencí na pracovišti z důvodu stresu, vyhoření, úzkosti a deprese.
Prokažte, že vám na tom záleží a že jste zavedli správná opatření ke zlepšení zdraví a pohody svých pracovníků.

Jak začít

Ať už chcete normu ISO 45003 používat v rámci svého systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ISO 45001, nebo jako samostatný návod, nejprve se s normou seznamte a stanovte si jasné cíle. Jako akreditovaný certifikační orgán třetí strany je DNV připraveno vás podpořit od počátečních potřeb školení až po kontrolu shody pomocí GAP analýzy.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář