Other sectors

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kurzy z oblasti BOZP. Zavedení systémů řízení BOZP umožňuje Vaší organizaci sledovat a řídit rizika spojená s pracovním prostředím Vašich zaměstnanců a tak předchádzet ohrožení jejich zdraví při pracovním procesu.

Kontakt

Nicolette Peršínová

Sales Manager

Kontaktovat

Poslat email