Skip to content

ISO 9001 pro zdravotnictví

Prokažte svůj závazek v oblasti kvality a péče o pacienta.

Certifikace vašeho systému řízení kvality demonstruje váš závazek k důslednosti, neustálému zlepšování a spokojenosti pacienta. Jedná se o hmatatelné výhody, které hrají důležitou roli při budování udržitelné kultury zdravotní péče s vysokou úrovní výkonů.

Norma ISO 9001 poskytuje specifické požadavky na systém řízení kvality, který zvýší vaši schopnost důsledně poskytovat péči, která splňuje potřeby pacienta - ale také zákonné a regulační požadavky. Nezávislé hodnocení a certifikace vašeho systému řízení kvality firmou DNV - Business Assurance, jasně demonstruje všem zúčastněným stranám, že pracujete na zavedení efektivního systému řízení kvality ve vaší organizaci.


Proč ISO 9001 pro zdravotní péči?


Zlepšení kvality a zvýšení bezpečnosti pacientů prostřednictvím zavádění systému řízení kvality je nejlepším způsobem, jak zajistit péči zaměřenou na pacienta. ISO 9001 poskytuje model pro systém řízení kvality, který se zaměřuje na efektivitu klinických, obchodních a podpůrných procesů zajišťujících vysokou kvalitu péče. Tento standard podporuje přijetí procesního přístupu s důrazem na požadavky, přidanou hodnotu, výkonnost a efektivitu postupů a neustálé zlepšování prostřednictvím objektivních měření.

Předchozí verze ISO 9001 byly přizpůsobeny výrobním odvětvím a vyžadovaly rozsáhlou systémovou dokumentaci. Aktuální verze je obecnější a může být použita v organizacích jakékoli velikosti a oboru. Je stále více uznáván jako vhodná norma pro zdravotnické organizace, které chtějí deklarovat poskytování vysoce kvalitní zdravotní péči zaměřené na pacienta.

Proč je certifikace zdravotnické organizace dobrá?


Certifikace vašeho systému managementu podle ISO 9001 demonstruje schopnost vaší organizace splnit požadavky normy.
Pomůže vám:

  • Zajistit kvalitu a bezpečnost při léčbě pacientů.
  • Identifikovat a řídit rizika týkající se pacientů, zaměstnanců a organizace.
  • Definovat, řídit, sledovat a vylepšovat složité a vzájemně provázané procesy.
  • Dodržovat příslušné mezinárodní a národní právní požadavky.
  • Implementujte rutinně osvědčené postupy a procedury.
  • Zabraňovat výskytu nehod.
  • Určit oblasti pro zlepšení a zajistit neustálé zlepšování systému řízení kvality.
  • Poskytovat pacientům, kontrolním orgánům a dalším zúčastněným stranám jistotu, že jste zavedli dobře fungující systém řízení a zavázali se k jeho neustálému zlepšování.

Jak začít?


Abyste zavedli certifikovaný systém řízení kvality, musíte znát požadavky normy ISO 9001 a stanovit jasné cíle pro implementaci a hodnocení systému řízení. Certifikace a neustálé zlepšování vašeho systému řízení je cesta. V rámci 3 letého certifikačního cyklu provádíme každoroční kontrolní audit a třetí rok opětovnou re-certifikaci.


Zde jsou důležité prvotní kroky, abyste mohli začít:


Seznamte se s normou ISO 9001. K dispozici jsou také veřejné školící programy nebo uzavřená školení a worshopy zaměřené pouze na potřeby organizace.
Proveďte zhodnocení vašeho současného systému řízení.


DNV - Business Assurance nabízí předběžné posouzení systému řízení pro zjištění nedostatků vůči požadavkům normy ISO 9001.
Přijměte kroky k vylepšení oblastí, které potřebují vylepšení pro přípravu certifikace.
Zainteresujte vrcholový management. Dobrý systém řízení musí mít zajištěnou podporu od nejvyšší úrovně napříč celou organizací.
Vyberte si akreditovaný certifikační orgán, abyste mohli začít certifikačním procesem

Více informací

  ISO 9001 for healthcare

ISO 9001 for healthcare

Demonstrate your commitment to quality and patient focus.

  Healthcare brochures and flyers

Healthcare brochures and flyers

Download our services flyers and brochures

 

Download healthcare standards

Guidance for accreditation

 

Accredited hospitals

List of hospitals accredited to the international standard by DNV GL Healthcare

 

US Healthcare schemes

Accreditation, certification and training services for US Healthcare providers

 

Healthcare Research & Innovation

Putting DNV GL’s competence from safety critical industries to work on improved patient safety, globally