Normy upravující jakost krmiv pro zvířata a jejich ingrediencí (GMP / PDV a FAMI QS)

Živočišná krmiva a jejich složky mají významný dopad bezpečnost potravin vyráběných z masa a dalších produktů krmených zvířat.

Záruka kvality potvrzená certifikátem, představuje "výrobní licenci". Závazek dodržovat normy vycházející z GMP + / PDV a FAMI-QS otevírá vaší společnosti příležitosti na globálním trhu.

Krmivo pro zvířata má přímý vliv na kvalitu a bezpečnost potravin živočišného původu. Spotřebitelé masa, mléka, ryb a vajec očekávají, že průmysl a maloobchodníci budou dodávat bezpečné, vysoce kvalitní výrobky. Nařízení GMP se vztahuje na výrobce krmných směsí, krmiv, předpřipravených směsí a doplňkových látek, stejně jako na zainteresované obchodníky, dopravce a nakonec na samotné krmení hospodářských zvířat na farmách. Certifikovány mohou být i laboratoře, kde se provádějí analýzy.

Jaké jsou standardy?

Evropské nařízení pro hygienu krmiv (Nařízení EU 183/2005) stanoví hygienické a bezpečnostní požadavky pro celý potravinový řetězec, včetně krmiv a předpřipravených směsí.

Nizozemská rada pro krmiva (PDV) a Evropská asociace pro krmivové doplňky a předpřipravené směsi (FEFANA) vyvinuly tyto zásady správné praxe jako odpověď na očekávání spotřebitelů, výrobců potravin a maloobchodníků. Hlavní nařízení GMP vyžaduje správné používání přísad a veterinárních léčivých přípravků. Kromě toho se v nařízení stanoví kontrolované množství nežádoucích látek a produktů, jako jsou těžké kovy, pesticidy a aflatoxin. Vyžadovaná jsou i opatření zabraňující nakažení zvířat salmonelou právě prostřednictvím kontaminovaných krmiv.

Více informací

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  Animal feed & Ingredients

Animal feed & Ingredients

Download our flyer

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site