DNV Česká republika

  • DNV GL - Business Assurance: Aktualizace a dostupnost našich služeb v souvislosti s COVID-19
  • DNV GL získalo akreditaci pro TISAX hodnocení!
  • DNV GL mění název na DNV v rámci příprav na desetiletí změn
  • Implementace/realizace plánu krizového řízení
5. července 2021

Pohled na aktuální stav správních rad a jejich zainteresovaných stran

Ženeva Švýcarsko, 5. července 2021: Dnes Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) ve spolupráci s DNV vydala zprávu, která se zabývá tím, jak lze propojit nejmodernější přístupy k zapojení zainteresovaných stran (dodavatele, odběratele, management, zaměstnance, akcionáře a další) a řízení rizik, aby mohly podpořit rozhodování na úrovni správních rad.

  • Other sectors
Ukázat více