Skip to content

Jaké změny zavádí ISO/DIS 50001:2018?

ISO 50001:2018, která je v současné době ve stádiu návrhu normy (DIS - Draft International Standard), bude zveřejněna koncem roku 2018. Nové vydání normy přináší významné změny.

Platná v současné době norma ISO 50001:2011, určená pro Systém řízení hospodaření s energiemi v organizacích slaví v roce 2018 své 7. výročí. To znamená, že začalo období zavádění změn a přizpůsobení ustanovení aktuálnímu stavu organizací a jejich obchodních prostředí. 

Zavedení rámcové struktury

Rámcová struktura (High Level Structure) je základem nových vydání norem, týkajících se systémového řízení, tj. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 nebo připravované ISO 45001:2018 (nahrazující normu OHSAS 18001). 

Rámcová struktura je založena na 10 bodech, které výrazně usnadňují integraci mnohých systémů řízení, fungujících v téže organizaci nebo společnosti. 
 • Rozsah
 • Odkazy na dokumenty
 • Terminologia i definicje
 • Kontext organizace
 • Vedení
 • Plánování
 • Podpora
 • Operační činnost
 • Hodnocení fungování
 • Zlepšování

Analýza obchodního prostředí a rizik

Analýza obchodního prostředí a analýza rizik jsou charakteristické pro rámcovou strukturu. Nové požadavky zahrnují identifikaci a pochopení obchodního prostředí organizace (tzv. kontextu) a určení stran, které mají nebo mohou mít vliv na Systém řízení hospodaření s energiemi nebo/a energetickou náročnost organizace (tzv. zainteresované strany/zájemci). Je nutné definovat příslušná rizika a příležitosti vzhledem k energetické náročnosti organizace. 

Všechny organizace, které mají systém řízení podle rámcové struktury např. ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 provedly podobný postup. Tato zkušenost může být velice nápomocná při přizpůsobení Systémů řízení hospodaření s energiemi novým požadavkům.
  

Větší důraz na hlavní prvky systému

Přezkoumání spotřeby energií, Ukazatele energetické náročnosti, Výchozí stav spotřeby energie a hromadění dat jsou oblasti, které patří k základům Systému řízení hospodaření s energiemi. Dle zkušeností se v platném vydání normy věnuje tímto otázkám jen málo místa. Dostupné jsou normy určené pouze těmto otázkám, např.

 • ISO 50006:2014 (vydání v angličtině) Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance,
 • ISO 50015:2014 (vydání v angličtině) Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance. Více informací se nachází na stránkách iso.org v záložce technického výboru ISO/TC 301. 

Więcej informacji dostępnych na stronach iso.org w zakładce komitetu technicznego ISO/TC 301. 

Přechodné období


Přechodné období pro zavedení nových požadavků je 18 měsíců od dne zveřejnění nového vydání ISO 50001:2018. Ve srovnání s 36měsíční přechodnou dobou pro jiné normy, tj. ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015, přizpůsobení Systémů řízení hospodaření s energiemi novým požadavkům může být velkou výzvou.

Všem organizacím certifikovaným z hlediska shody s ISO 50001:2011 doporučujeme co nejrychlejší zahájení zavádění příslušných změn. To doporučení se vztahuje zejména na velké, složité organizace, vyznačující se četnými energetickými hledisky a významnou spotřebou energie.

Jak Vám můžeme pomoci?


DNV - Business Assurance nabízí podporu v oblasti školení, výchozího hodnocení nastavení systémů řízení podle ISO 50001:2018 (tzv. rozdílová analýza) a kurzů pro Interní auditory ISO 50001:2018.

Chcete-li obdržet nabídku výše uvedených služeb, vyplňte kontaktní formulář nebo kontaktujte přímo našeho zástupce.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email