Proces certifikace DNV

Proč certifikovat systémy řízení?

Dnešní organizace bez ohledu na svoji velikost, čelí rostoucím požadavkům na ziskovost, kvalitu a lepší technologie, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Jako manažer, který hledá, jak by tyto tlaky mohl obrátit v kokurenční výhody, potřebuje vyvinout výkonný systém řízení střižený na míru vašim podnikovým procesům a systematicky ho používat k podpoře a stálémů zlepšování cekové výkonnosti vaší organizace.

Společnost a spotřebitelé čím dál tím více směřují k nulové toleranci rizik. Zákonodárné orgány a instituce na to reagují přísnějšími, ucelenějšími předpisy a požadavky na podrobné hlášení. V důsledku toho jsou firmy nucené přizpůsobit se nové skutečnosti, kde se shoda s právními a zákonnými předpisy stává minimální normou.

Vedoucí společnosti reagují na tyto nové podmínky tak, že v rámci strategie konkurenceschopnosti jdou dál, až za pouhou shodu s normou. V takovém scénáři se řízení rizik stává jádrem obdchodních a řídících procesů a zůsobem, jak zůstat ve hře o krok napřed.

Systém řízení pro neustálé zlepšování


Společnosti vytvářejí postupy a standardy výkonnosti, aby mohly měřit a splnit množnství požadavků, kterým čelí. Nejlepším řešením je pak tyto podnikatelské zásady implementovat do systému řízení.

Mnoho oraganizací však nedokáže své systémy řízení plně zhodnotit, protože jsou obecně vnímány jako nástroj k udržení stávajícho stavu, než jako způsob , jak řídit změny a zlepšování.

Přitom efektivní systém řízení musí organizaci přinášet přidanou hodnotu. To v podstatě znamená, že se věci dělají lépe, levněji nebo rychleji, podle toho, jak systém dozrává a vyvíjí se. 

Hlavní standardy systémů řízení kladou důraz na trvalé zlepšování. Zavedení systému řízení vám dává příležitost zaměřit se na optimalizaci oblastí, které jdou pro vás a vaše investory nejdůležitější.

Proč si nechat svůj systém řízení certifikovat?


Existuje mnoho důvodů, proč by organizace měly mít svůj systém řízení certifikovaný třetí stranou - certifikačním orgánem. Vstupenka do obchodování je často silný motivační faktor pro certifikaci. Požadavky regulačních orgánů mohou být dalším důvodem, a nakonec se přidávají i požadavky globalizace, kde se klade důraz na sofistikovanější postupy a zodpovědnosti za chování organizace vůči zúčastněným. V těchto případech mají organizace zájem o nezávislé hodnocení a certifikaci svého systému řízení jako způsob prokázání shody se zvolenou normou.

Nejpřesvědčivějším důvodem však může být jednoduše to, že vrcholové vedení vidí v nezávislém auditu svých systémů řízení renomovanou třetí stranou přidanou hodnot. Vedení potřebuje mít v této hře náskok a nemůže si dovolit, aby neshody způsobené nedostatkem kontroly poškodily hodnotu firemní značky.

V dnešní době všechny společnosti podléhají velmi důkladnému dohledu ze strany všech zúčastněných. Nároky na transparentnost s ohledem na to, jakou stopu zanecháte na životním prostředí, jak bezpečně řídíte své procesy a jak trvale zlepšujete kvalitu, jsou jen jedny z mnoha požadavků, kterým podniky čelí po celém světě.

Proto komunikace o tom, jak řídíte rizika, je klíčem k vybudování jistoty a důvěry. Implementace a certifikace systému řízení říká Vašim investorům a partnerům, že jste se vydali na cestu trvalého zlepšování svých činností s ohledem na kvalitu, environmentální a bezpečnostní otázky. Externí ověření pomáhá organizacím trvale zlepšovat své strategie, procesy a úroveň poskytovaných služeb. Výběr správného certifikačního orgánu vám zaručuje objektivní hodnocení třetí stranou a porovnání vašeho systému řízení.

Dovede vás přes pouhou certifikaci shody s normou na cestu, kde je přístup založen na řízení rizik. Tím, že se zaměříte na rizika, která pro vás představují největší hrozbu, jste se vydali na cestu neustálého zlepšování a sklidíte za to odměnu.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email