Lumina™: Zlepšení prostřednictvím informovanosti

Lumina™ poskytuje srovnávací analýzu výkonnosti, která promění data z auditu v příležitosti. Pomocí analýzy velkých objemů dat můžeme poskytnout jedinečný pohled na výkonnost systémů řízení společností, jako je ta vaše.

Nástroje Lumina poskytují okamžitý přehled o výkonnosti systému řízení. Spravujte a porovnávejte celkovou výkonnost, identifikujte cesty ke zlepšení a rozhodování. Zjistěte, jak jste na tom ve srovnání s konkurencí, a sledujte rizikové oblasti pro jakoukoli normu a odvětví. 

Sdílené poznatky vycházejí z analýzy výsledků auditů 70 000 zákazníků z celého světa. Analýzou informací skrytých v datech z auditů vaší společnosti porovnává Lumina vaši společnost s tisíci dalšími po celém světě. Analýza vychází z naší databáze více než 2,3 milionu nálezů z auditů, která se ročně zvyšuje o 350 000 nálezů. 

S vylepšenou verzí Luminy získáte ještě více. Získáte přístup ke statistikám zjištění selhání pro libovolné odvětví, můžete porovnat svůj systém řízení s širším srovnávacím měřítkem. Získáte také statistiky selhání z komplexního pohledu a to pro jakoukoli danou normu. Tento přehled můžete například použít, pokud chcete svůj systém řízení rozšířit o nové normy. 

Lumina je pro zákazníky DNV zdarma. Přehled prostřednictvím online panelu lze snadno doplnit o další srovnávací přehledy. Lumina vám umožní zjistit, v čem se zlepšit a jak si vedete.