Metodika

Lumina™ analyzuje výkonnost systému řízení vaší společnosti s ohledem na danou normu. Většina ukazatelů je vyjádřena porovnáním výkonnosti společnosti s výkonností vybraného referenčního ukazatele.

Lumina je založena na údajích z tisíců auditů systémů řízení, které DNV provedla po celém světě. Zahrnuje společnosti patřící do různých odvětví a certifikované podle různých norem. 

Analýza využívá metriky vyvinuté ve spolupráci s GFK, přední světovou výzkumnou a statistickou společností. To umožňuje porovnávat výkonnost společností různých velikostí a také napříč geografickými oblastmi.

Získáte intuitivní ukazatele, jako je počet zjištění za den auditu, a komplexnější a členitější metriky, jako je index výkonnosti systému řízení. Získaný přehled posune vás i vaši společnost na novou úroveň, kde se certifikace stává kvantitativní, měřitelnou a srovnatelnou.