Výzva pro firemní projekty Udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti mohou přispět všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Nominujte svůj projekt / produkt / službu, která naplňuje některý z SDGs cílů.

Milí klienti, 

rádi bychom Vás upozornili na možnost zapojit se do projektu OSN o stanovení globalních cílů. Všechny členské státy OSN včetně České republiky společně přicházejí s globální dohodou do roku 2030, vymýtit světovou chudobu, odstranit nerovnost a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. 

Do řešení Cílů udržitelného rozvoje se zapojí veřejný, neziskový i soukromý sektor dle své kategorie. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle, které pomohou tyto světové problémy vyřešit. OSN vyhlásila 17 globálních cílů, které mají jednotlivé státy podporovat. 

V ČR tuto oblast zastřešuje úřad vlády, který stanovil možné způsoby dosahování cílů a nyní organizuje mediálně a společensky zajímavou soutěž, do které se můžete přihlásit se svými projekty v různých oblastech a nechat tak porovnat svoje záměry a hodnoty s ostatními podniky v naší zemi.  Vše se dozvíte na globalnicile.cz

Zasílání přihlášek: do 11.5.2017 Vyhlašování cen: 27.5.2017

Odborný zástupce DNV GL bude jedním z členů hodnotící komise. Nominujte svou organizaci a pochlubte se svými projekty.

Pro nás v DNV GL znamená udržitelnost v podnikání dlouhodobé finanční, ekologické, sociální a etické hodnoty, které máme zakotveny v poslání, vizi a hodnotách Skupiny DNV GL. Vážíme si všech, kteří tyto hodnoty sdílí a pomáhají chránit naši planetu a zlepšovat zde podmínky pro život.