Other sectors

GAP analýza – Jak dalece jste připraveni na přechod na nové ISO normy?

GAP analýza DNVGL

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se Žádost o nabídku

Tuto informaci vám jednoduše poskytne předběžný audit neboli GAP analýza. Jste připraveni na nové normy ISO ? Přezkoumáme klíčové aspekty Vaší organizace v kontextu nové normy ISO 9001 nebo ISO 14001 a identifikujeme mezery, které je třeba řešit.

Analýza GAP se provádí stejným způsobem jako certifikační audit. Během tohoto auditu, je provedeno srovnání současné situace vůči požadovanému stavu. Poté můžeme určit nedostatky, které je třeba dořešit, aby systém řízení Vaší firmy splnil požadavky nové normy ISO 9001 a ISO 14001. Výsledkem této analýzy bude podrobná zpráva, se kterou můžete pracovat na odstranění zjištěných nedostatků. 

Podrobná zpráva, kterou obdržíte po ukončení auditu od Vašeho vedoucího auditora, Vám odhalí slabá místa v systému řízení Vaší organizace, stejně jako přehled zjištění a doporučení ke zlepšení. Tyto výsledky Vám umožní se zaměřit na systém řízení vaší organizaci tak, aby jste splnili požadavky normy.

Výhody GAP analýzy


  • Získáte přehled o míře implementace systému řízení a připravenosti na certifikaci.
  • Získáte zpětnou vazbu informace o nejlepší praxi z vašeho sektoru;
  • Seznámíte se s naší Next Generation Risk Based Certification; certifikací založené na rizicích
  • V neposlední řadě, budete lépe připraveni na samotný certifikační audit.

Rychlý a jednoduchý přechod k DNV


Je vaše organizace již certifikována podle ISO 9001: 2008 nebo ISO 14001: 2004? 
Potřebujete zajistit úspěšný přechod na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015? 

Převod k jiné certifikační organizaci je vždy možný, během jakéhokoli periodického certifikačního auditu.

Jak DNV pracuje?


K převzetí Vašeho současného certifikátu, potřebujeme následující dokumenty: 

• Scan Vašeho současného akreditovaného certifikátu, 
• Scan Vaší poslední zprávy z auditu 
• Scan vydaných neshod a nápravných opatření 
• Základní údaje o vaší firmě  

Přechod k DNV je možný provést jednoduše a rychle. Kontaktujte obchodní oddělení našich lokálních kanceláří v Praze nebo Ostravě, nebo na prg@dnvgl.com.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se Žádost o nabídku

Kontaktovat

Poslat email

Related services you might find interesting: