ISO 22301 - Business Continuity

Certifikace podle ISO 22301 zajistí způsobilost vaší organizace udržovat provoz v problematických časech, bez ohledu na to, zda jde o malé incidenty, nebo velké pohromy.

Přerušení podnikání je klíčovým problémem mnoha organizací. Narušení provozu je pro mnoho vedoucích pracovníků klíčovým problémem. Vzhledem ke stále dynamičtějšímu a proměnlivějšímu obrazu rizik jsou společnosti stále více nakloněny širšímu pohledu na to, co může mít dopad na jejich podnikání. Mít připravený plán již nestačí. Společnosti musí vědět, co mají plánovat, což vyžaduje, aby si vybudovaly nové chápání toho, která kritická rizika musí řešit, aby mohly pokračovat v činnosti za jakýchkoli okolností.

Kybernetické útoky, poruchy IT, záplavy, požáry, závažné problémy v dodavatelském řetězci nebo pandemie mohou pro každou společnost představovat zásadní hrozbu pro pokračování činnosti. Norma ISO 22301 pro systém řízení kontinuity podnikání poskytuje mezinárodní osvědčené postupy, které vám pomohou účinně reagovat na narušení a zotavit se z něj.

Pro koho je určena norma ISO 22301?

ISO 22301 je vhodná pro všechny typy organizací, malé i velké, působící v jakémkoli průmyslovém sektoru. Je však velmi důležitá hlavně pro organizace, podnikající v prostředí s vysokým rizikem, jako jsou přirozené monopoly. Např. pro elektrárenské a vodárenské společnosti, pro poskytovatele finančních služeb, pro společnosti působící v ropném průmyslu, automotiv, telekomunikacích a produkci potravin, nebo pro společnosti, pro které je nepřetržitý provoz kritický.

Společnosti by měly přijímat preventivní kroky, aby byly schopny vykonávat své kritické podnikatelské činnosti, bez ohledu na povahu a složitost problému. Implementace systému managementu kontinuity činností umožňuje Vaší organizaci zvládnout každou situaci.

Norma ISO 22301 byla poprvé publikována v roce 2012. Nejnovější verze byla vydána 31. října 2019. Certifikované společnosti mají 3-leté období na přechod.

Výhody business continuity managementu

Požadavky normy ISO 22301 a kompatibilní systém řízení kontinuity provozu obecně poskytují jasný a podrobný pohled na fungování organizace. Nabízí cenné informace užitečné pro strategické plánování, řízení rizik, řízení dodavatelského řetězce, transformaci podniku a řízenízdrojů.

Dalšími výhodami jsou:

  • lepší pochopení vašeho podnikání pomocí analýzy kritických problémů a oblastí zranitelnosti
  • zvýšená odolnost organizace prostřednictvím mezi týmové spolupráce
  • konzistentní přístup v celé organizaci (pro organizace s více pracovišti)
  • snížené náklady a menší dopad na výkonnost podniku v případě, že dojde k rušivému incidentu
  • prokázání vašeho závazku vůči zainteresovaným stranám, jako jsou zákazníci, dodavatelé a regulační orgány, že vaše organizace má zavedeny spolehlivé systémy a procesy pro zajištění kontinuity činnosti
  • nižší náklady na pojistné

Díky certifikaci:

  • Lépe pochopíte fungování vaší organizace
  • Implementujete strategii kontinuity podnikání a zavedete vhodná řešení, která se podle potřeby aktivují.
  • Budete udržovat plán řízení kontinuity prostřednictvím prozkoumání organizační kultury.
Při našich auditech uplatňujeme metodiku Risk Based Certification ™ (certifikace založená na riziku), která nám umožňuje upravit každý audit dle Vašich specifických potřeb. Díky tomu, že se zaměříme na Vaše nejvýznamnější oblasti z hlediska managementu kontinuity činností, Vám naše audity pomohou identifikovat a koncentrovat úsilí na klíčové oblasti zlepšení a současně ověřit shodu s požadavky ISO 22301.

Jak Vám DNV Business Assurance může pomoci?

DNV Business Assurance je akreditovaný nezávislý certifikační orgán (třetí strana). Poskytujeme certifikační služby a související kurzy.

Také jsme zlatým partnerem Business Continuity Institute (BCI - Institut Kontinuity Činností), který je přední organizací podporující umění a vědu managementu kontinuity činností po celém světě.
Podívejte se, jak můžete začít na své cestě k certifikaci

More information

  ISO 22301

ISO 22301

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

  Your added value

Your added value

Find out more on the digital customer experience.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář