Automotive and aerospace

ISO 37001 - Systém managementu ochrany proti korupci

ISO 37001 - Anti-bribery management system

Kontakt

Jak Vám můžeme pomoci?

Žádost o informaci

Víte, co potřebujete?

Vyžádejte si cenovou nabídku

Anti-bribery management system - Systém managementu ochrany proti korupci

Norma ISO 37001 je navržena tak, aby pomohla jakémukoli typu organizace zavést, implementovat, udržovat a zlepšovat systém řízení proti korupci v souladu s příslušnými právními předpisy a osvědčenými postupy.

Norma se zabývá pouze úplatkářstvím, nikoli jinými formami korupce, jako jsou podvody nebo praní špinavých peněz, ačkoli organizace se mohou rozhodnout, že je zahrnou do rozsahu svého systému řízení. 

Řízení rizik spojených s úplatkářstvím a dalšími formami korupce je pro organizace zásadní, aby byly komerčně úspěšné v udržitelné společnosti. Certifikace ISO 37001 může být účinným nástrojem, jak ujistit zainteresované strany, že přijímáte nezbytná opatření proti úplatkářství. Povaha certifikace ISO vám pomůže zajistit, abyste pracovali na neustálém zlepšování svého úsilí. 

Norma ISO 37001 se zabývá:

  • úplatkářství ze strany organizace nebo jejích zaměstnanců či obchodních partnerů jednajících jménem organizace nebo v její prospěch.
  • Podplácení organizace nebo jejích zaměstnanců či obchodních partnerů v souvislosti s činností organizace.

Požadavky na certifikaci podle normy ISO 37001

Norma vyžaduje, aby organizace zavedly řadu opatření a kontrol přiměřeným a proporcionálním způsobem, které pomohou předcházet úplatkářství, odhalovat ho a řešit. Mezi tato opatření patří například:

  • Politika proti úplatkářství
  • Vedení, závazek a odpovědnost managementu
  • Personální kontroly a školení
  • Hodnocení rizik
  • Hloubková kontrola projektů a obchodních partnerů
  • Finanční, obchodní a smluvní kontroly
  • Podávání zpráv, monitorování, šetření a přezkum
  • Nápravná opatření a neustálé zlepšování

Certifikace podle normy ISO 37001 však není zárukou, že ve vaší organizaci nedojde k podplácení. Ověřuje, že máte zaveden systém řízení proti úplatkářství, který takovým situacím předchází. 

DNV je akreditovaným certifikačním orgánem pro normu ISO 37001 a poskytuje certifikační služby podle této normy po celém světě. 

Kontakt

Jak Vám můžeme pomoci?

Žádost o informaci

Víte, co potřebujete?

Vyžádejte si cenovou nabídku

Related services you might find interesting: