EU Green Deal - Ekologická dohoda EU

DNV jako váš partner pro ekologickou transformaci

S cílem učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě vypracovala EU Green Deal. Cílem tohoto souboru předpisů je, aby všechna odvětví hospodářství EU byla schopna tuto výzvu splnit a aby poskytla cestu k dosažení klimatických cílů do roku 2030 spravedlivým, nákladově efektivním a konkurenceschopným způsobem. 

S ohledem na jeho širokou použitelnost vybrala společnost DNV hlavní oblasti, které mohou našim zákazníkům a jejich zúčastněným stranám přinést největší hodnotu. Každá z nich se vyznačuje specifickými službami a odbornými znalostmi, které může DNV využít k vytvoření individuálního přístupu v závislosti na potřebách a předpisech každého klienta. Více informací o nich naleznete v níže uvedených záložkách. 

Kromě toho se aplikovatelnost a průběžné aktualizace jednotlivých předpisů liší, takže se obraťte na náš tým odborníků, kteří jsou vám k dispozici pro podporu a vedení v průběhu celé cesty.

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás