Strategie trvalé udržitelnosti

Co odlišuje lídry v oblasti udržitelnosti od ostatních?

Zjednodušeně řečeno, v popředí jejich obchodního plánu stojí udržitelné postupy. Výsledkem jsou nižší rizika, nové zdroje příjmů, lepší vztahy se zákazníky a lepší konkurenční postavení.

Pro lídry není udržitelnost nepodstatnou vedlejší činností, ale je nedílnou součástí všech jejich obchodních rozhodnutí a způsobu, jakým vytvářejí hodnotu.

Pevná strategie udržitelnosti poskytuje rámec pro řízení nejvýznamnějších sociálních, environmentálních a širších ekonomických problémů. Stanovuje vaši vizi, zásady a politiky a definuje váš přístup k řízení, zapojení zainteresovaných stran a podávání zpráv.

V širším slova smyslu vaše strategie podporuje nadšení, povědomí a soulad v celé organizaci - a v konečném důsledku pomáhá zajistit ziskovost udržitelnosti.

Kontaktovat

Poslat email