Skip to content

Znalosti pro praxi

Naše metodika školení

Školení vás připraví na práci, kterou budete vykonávat. A co kdybyste se mohli zároveň učit přímo od ostatních, kteří čelí stejným výzvám jako vy? V DNV jsou zkušenosti získané od našich 70 000 zákazníků po celém světě součástí každého školení.

Naši školitelé jsou auditoři, kteří vám přiblíží osvědčené postupy a trendy z této oblasti a přiblíží je vašemu kontextu. Na základě vlastních zkušeností, odborných znalostí v oboru a rozsáhlé analýzy všech našich auditních dat poskytujeme jedinečný vhled do problémů a příležitostí ke zlepšení, kterými žijí vaši kolegové v oboru. Věříme, že poznání toho, co se skutečně děje ve společnostech, jako je ta vaše, vytváří znalosti využitelné v praxi.

Vycházíme ze znalostí a zkušeností z každodenní interakce s tisíci certifikovanými zákazníky po celém světě. Vycházíme ze zkušeností našich auditorů, odborných znalostí v oboru a rozsáhlé analýzy dat z auditů a sdílíme poznatky získané od kolegů z oboru.

Naše metodika školení je vyvinuta tak, aby umožňovala sdílení potřebných znalostí a zkušeností z oboru formou kreativního a dynamického učení. Po absolvování školení budete vědět více o tom, co je třeba upřednostnit, abyste mohli přezkoumat a zlepšit systém řízení vaší společnosti. S čerstvými poznatky ze srovnatelných společností se můžete zaměřit na oblasti, které jsou pro vaši společnost klíčové, a vytvořit efektivnější program interního auditu.

Pokud jste konzultantem, budete schopnější podporovat společnosti na jejich cestě k certifikaci. Díky znalosti běžných nástrah v oboru, typických neshod a způsobů, jak je co nejefektivněji zmírnit, získáte přehled, který umožní správné rozhodování.

Učte se přímo od svých kolegů

Naši školitelé mají rozsáhlé zkušenosti s auditory a odborné znalosti v oboru, které získali během let spolupráce se společnostmi, jako je ta vaše. Kombinujeme jejich osobní kompetence a zkušenosti z oboru spolu s pokročilou analýzou milionů auditních zjištění od 70 000 zákazníků po celém světě. To nám umožňuje jít nad rámec teorie a podělit se o faktické poznatky. Údaje prezentované na každém školení poskytují jedinečný obraz o problémech a příležitostech ke zlepšení, kterými se zabývají vaši kolegové. 

Kreativní výuka

Věříme ve školící prostředí, kde se účastníci aktivně učí, nikoli pouze poslouchají. Zatímco všichni naši školitelé jsou auditoři, ne všichni auditoři jsou školitelé. Náš vybraný tým školitelů se specializuje na pedagogické metody a osvědčené postupy učení. Uvědomujeme si, že každý člověk se učí jiným způsobem, a proto vytváříme dynamické a kreativní vzdělávací prostředí vhodné pro každého účastníka. 

Relevantní pro vaši společnost a odvětví

Čím lépe je výuka propojena s kontextem vaší společnosti, tím úspěšnější bude proměna znalostí v praxi.  Díky zkušenostem našich auditorů a analýzám výkonnosti systémů řízení jiných společností získáte jedinečný pohled na věc. Poskytovaná data navazují na teorii, ale jsou relevantní pro váš kontext. Poskytuje vhled do trendů a srovnávacích ukazatelů v rámci vašeho odvětví. Dozvíte se, kde vaši kolegové obvykle vidí rizika, což lze rychle převést na pomoc vaší společnosti při řízení stejných rizik a odhalování příležitostí.

Údaje jsou poskytovány prostřednictvím nástroje DNV pro srovnávání výkonnosti nazvaného Lumina™. Společnosti certifikované společností DNV mají přístup k informačním panelům Lumina a odvětvovým zprávám, které jim umožňují další porozumění. Mohou provádět okamžité hloubkové analýzy dat a další srovnávání vlastní výkonnosti. Lumina vám pomůže proměnit data v přehled a dodá vám jistotu při přijímání správných rozhodnutí.

 

Přejít zpět na hlavní stránku: DNV Akademie - Znalosti pro praxi

Unsure what training you need?

Contact us

Find a course near you

View our local training sites