Business Assurance - ViewPoint

Využívají společnosti rozmanitosti a inkluze?

ViewPoint 2022 Q2 Diversity and inclusion - methodology

Průzkum byl proveden v březnu 2022 pomocí metodiky CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Zúčastnilo se ho 568 zákazníků oddělení Business Assurance v DNV z různých odvětví v Evropě, Severní Americe, Střední a Jižní Americe a Asii.

Vzorek si nečiní nárok na to, aby byl statisticky reprezentativní pro společnosti na celém světě. Další informace naleznete v úplném znění studie.

Celkem 87 společností ve vzorku bylo identifikováno jako LEADERS na základě seznamu atributů definovaných projektovým týmem.

  • Společnosti, které uvedly, že D&I je součástí celkové obchodní strategie jejich společnosti.
  • Společnosti, které samy hodnotí svou vyspělost implementace jako vedoucí nebo optimalizující.

LEADERS představují 15,3 % z celkového počtu respondentů; analýza jejich odpovědí nabízí náhled na osvědčené postupy a myšlení společností s poněkud vyspělejším přístupem k diverzitě a inkluzi.

Další poznámky​

Zelené kroužky v grafech: výrazně nadprůměrné údaje. Červené kroužky: výrazně podprůměrné údaje.

Malé / velké společnosti: Malé společnosti (<99 zaměstnanců) versus velké společnosti (>= 500 zaměstnanců).

Vyspělost společnosti: Mladé společnosti (<19 let podnikání) versus vyspělé společnosti (>=20 let podnikání). 

Geografická stopa: Globální versus domácí společnosti