Skip to content

Získání příspěvku na naše vzdělávací kurzy a školení v rámci III. výzvy projektu POVEZ II, který by zahájen 1.11.2017

S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po kvaifikované pracovní síle, je možné získat příspěvek až do 85% nákladů na vzdělávací kurzy a školení z dotačního programu POVEZ II na Úřadech práce ČR. Tento program mohou využít stávající, ale i potenciální budoucí uchazeči o zaměstnání, dále také fyzické osoby (OSVČ) a nestátní neziskové organizace.

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích, na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly. 

Projekt bude realizován do 30. listopadu 2020 Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Dotace vyžaduje kurzy v minimálním časové dotaci 40 hodin, tedy na kurzy v rozsahu 5 dní. 

U našich kurzů si můžete vybrat veřejná akreditovaná školení pro Vedoucí auditory kvality ISO 9001, Vedoucí auditory Životního prostředí ISO 14001 a Vedoucí auditory Bezpečnosti informací ISO/IEC 27001, nebo kombinaci kurzů pro Automotive průmysl dle požadavků IATF. Dále také můžete čerpat dotace na uzavřené kurzy, tedy kurzy pořádané přímo ve Vaší firmě pro požadovaný počet zaměstnanců dle libovolného výběru kurzu z našeho portfolia.  

Pro více informací se na nás obraťte s dotazem.

Stáhněte si náš tréninkový plán

 

DNV GL Aktuální plán kurzů na rok 2020

The module failed to load