Mezinárodní norma potravin IFS

​Mezinárodní norma potravin IFS je společný standard pro bezpečnost potravin, který používá jednotný systém hodnocení pro kvalifikaci a výběr dodavatelů. Pomáhá prodejcům potravin zajistit bezpečnost nabízených produktů a monitoruje úroveň kvality výrobců značkových potravinářských výrobků.

Díky společnému standardu a jednotnému způsobu hodnocení kvality úrovně dodavatelů potřebuje prodejce méně auditů z druhých stran. Řízení dodavatelského řetězce je díky využití normy konzistentnější a účinnější. Snižují se celkové náklady na proces a zvyšuje se úroveň bezpečnosti pro zákazníky, dodavatele a spotřebitele. Přestože bývá přijetí normy vnímáno především jako vstupenka do obchodování s konečnými prodejci, představuje také skvělou příležitost demonstrovat, že se vaše společnosti zavázala k dodržování bezpečnosti potravin, jejich kvality a souladu s právními předpisy, stejně jako k neustálému zlepšování.

Co je standard?

Starosti maloobchodních prodejců o bezpečnosti potravin, daná jejich přímou zodpovědností v případě mimořádných událostí, vedly k rozvoji jednotných standardů pro bezpečnost potravin a systému auditů. Norma IFS (International Food Standard) byla vyvinuta německým a francouzským potravinářským obchodním sdružením k převzetí kontroly nad situací, a vznikl tak mezinárodní standard pro kontrolu prodejců i velkoobchodníků značkových potravinářských výrobků. Je podporován také hlavní Italskou obchodní asociací.

Tato norma se vztahuje na dodavatele na všech stupních zpracování potravin následujících za zemědělskou výrobou. Požadavky normy se vztahují k systému řízení kvality a systému HACCP, přičemž nezbytným předpokladem je respektování požadavků GMP (Správné výrobní praxe), SLP (správné laboratorní praxe) a GHP (správné hygienické praxe).

FS splňuje kritéria pro globální bezpečnost potravin vydaných CIES - The Food Business Forum, globální organizace sdružující výkonné ředitele a vysoké vedoucí pracovníky přibližně 400 maloobchodních firem (provozujících téměř 200 000 provozoven) a výrobců všech velikostí.

Více informací

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  IFS International Food Standard

IFS International Food Standard

Download our flyer

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site