Food and beverage

Norma BRC Global pro bezpečnost potravin

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se Žádost o nabídku

BRC Global Standard, tedy Globální BRC (British Retail Consortium - Britské maloobchodní konsorcium) norma pro bezpečnost potravin, byla vytvořena s cílem zajistit maloobchodníkům možnost garantovat bezpečnost a kvalitu potravin, které prodávají.

BRC Global Standard pro bezpečnost potravin je jedním nejčastěji používaných z provozních nástrojů používaných pro due diligence a schvalování dodavatelů. Pomáhá společnostem vybrat a kvalifikovat své dodavatele. To znamená, že systém snižuje celkové náklady na řízení dodavatelských řetězců a zvyšuje úroveň bezpečnosti pro zákazníky, dodavatele a spotřebitele. Většinou je norma považována za jakousi vstupenku do světa obchodu, nicméně představuje také skvělou příležitost demonstrovat, že se vaše společnosti zavázala k dodržování bezpečnosti potravin, jejich kvality a souladu s právními předpisy, stejně jako k neustálému zlepšování.

BRC Global Standard pro bezpečnost potravin splňuje kritéria pro globální bezpečnost potravin vydaných CIES - The Food Business Forum, globální organizace sdružující výkonné ředitele a vysoké vedoucí pracovníky přibližně 400 maloobchodních firem (provozujících téměř 200 000 provozoven) a výrobců všech velikostí. Jinými slovy, norma je schválena většinou maloobchodních firem z oblasti prodeje potravin a je rovnocenná ostatním vzorovým normám pro bezpečnost potravin, jako jsou například IFS, SQF a holandská HACCP.

Co je standard?

Hlavní maloobchodní prodejci ve Spojeném království měli obavy o bezpečnost potravin, protože v případě nehody nesli přímou odpovědnost. Aby získali kontrolu nad situací, tak prodejci požadovali, aby všichni dodavatelé potravin byli certifikováni podle specializované normy, která zajistí, že jejich produkty jsou v souladu s požadavky na kvalitu, bezpečnost a v souladu s právními předpisy.

Poté, co byla v roce 1998 poprvé vydána, je norma pravidelně vylepšována, a to společně všemi zúčastněnými stranami v mezinárodním dodavatelském řetězci. Dnes je norma globálním nástrojem, postaveným na základě nejnovějších a aktualizovaných normách a metodikách pro bezpečnost potravin. Požadavky normy se vztahují k systému řízení kvality a systému HACCP, přičemž nezbytným předpokladem je respektování požadavků GMP (Správné výrobní praxe), SLP (správné laboratorní praxe) a GHP (správné hygienické praxe.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se Žádost o nabídku

Related services you might find interesting: