Skip to content

Norma BRC Global pro bezpečnost potravin

BRC Global Standard, tedy Globální BRC (British Retail Consortium - Britské maloobchodní konsorcium) norma pro bezpečnost potravin, byla vytvořena s cílem zajistit maloobchodníkům možnost garantovat bezpečnost a kvalitu potravin, které prodávají.

BRC Global Standard pro bezpečnost potravin je jedním nejčastěji používaných z provozních nástrojů používaných pro due diligence a schvalování dodavatelů. Pomáhá společnostem vybrat a kvalifikovat své dodavatele. To znamená, že systém snižuje celkové náklady na řízení dodavatelských řetězců a zvyšuje úroveň bezpečnosti pro zákazníky, dodavatele a spotřebitele. Většinou je norma považována za jakousi vstupenku do světa obchodu, nicméně představuje také skvělou příležitost demonstrovat, že se vaše společnosti zavázala k dodržování bezpečnosti potravin, jejich kvality a souladu s právními předpisy, stejně jako k neustálému zlepšování.

BRC Global Standard pro bezpečnost potravin splňuje kritéria pro globální bezpečnost potravin vydaných CIES - The Food Business Forum, globální organizace sdružující výkonné ředitele a vysoké vedoucí pracovníky přibližně 400 maloobchodních firem (provozujících téměř 200 000 provozoven) a výrobců všech velikostí. Jinými slovy, norma je schválena většinou maloobchodních firem z oblasti prodeje potravin a je rovnocenná ostatním vzorovým normám pro bezpečnost potravin, jako jsou například IFS, SQF a holandská HACCP.

Co je standard?

Hlavní maloobchodní prodejci ve Spojeném království měli obavy o bezpečnost potravin, protože v případě nehody nesli přímou odpovědnost. Aby získali kontrolu nad situací, tak prodejci požadovali, aby všichni dodavatelé potravin byli certifikováni podle specializované normy, která zajistí, že jejich produkty jsou v souladu s požadavky na kvalitu, bezpečnost a v souladu s právními předpisy.

Poté, co byla v roce 1998 poprvé vydána, je norma pravidelně vylepšována, a to společně všemi zúčastněnými stranami v mezinárodním dodavatelském řetězci. Dnes je norma globálním nástrojem, postaveným na základě nejnovějších a aktualizovaných normách a metodikách pro bezpečnost potravin. Požadavky normy se vztahují k systému řízení kvality a systému HACCP, přičemž nezbytným předpokladem je respektování požadavků GMP (Správné výrobní praxe), SLP (správné laboratorní praxe) a GHP (správné hygienické praxe.

Více informací

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard for Food Safety

Download our flyer

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site