Risk management

Proměňte svá rizika v příležitosti pomocí myšlení založeném na rizicích.

Každá činnost prováděná organizací s sebou nese určitá rizika. Ta mohou mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a společenskou oblast a způsobit škody na ekonomické výkonnosti a pověsti podniku.

Efektivní řízení rizik proto pomáhá dosahovat dobrých výsledků v podmínkách plných nejistoty a budovat dlouhodobě udržitelnou výkonnost podniku.

Naše portfolio služeb a řešení v oblasti řízení rizik je inspirováno především nejpoužívanější populární mezinárodní normou pro řízení rizik - ISO 31000. Pomůžeme vám pochopit základní principy řízení rizik, posoudit vaši vyspělost a nedostatky a integrovat řízení rizik do vašeho systému řízení.

Po zavedení solidní platformy řízení rizik a myšlení založeného na rizicích jste také lépe připraveni na přechod na normy ISO 2015, které vyžadují zavedení systematického přístupu k řízení rizik.