Skip to content

Certifikace systému řízení

DNV Business Assurance je jedním z předních světových poskytovatelů akreditovaných certifikačních systémů řízení. V rámci certifikace systému řízení nabízíme široké portfolio služeb . Prostřednictvím naší metody "Risk Based Certification" hodnotíme Váš systém, nakolik je v souladu s mezinárodními standardy a opatřeními a jakým způsobem podporuje řízení Vašich klíčových podnikových procesů.