Other sectors

Speciální kurzy pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl v současnosti prochází významným zefektivňováním a restrukturalizací dodavatelských řetězců. Naše specializované kurzy jsou důležitým článkem ve vzdělávání a připravenosti zaměstnanců pro jejich profesní růst.

Kontakt

Nicolette Peršínová

Sales Manager