Other sectors

Diversity & Inclusion

Rozvíjejte inkluzivní pracoviště systematicky. Diverzita a inkluze (D&I) jsou stále více vnímány jako požadavek na kontinuitu podnikání. Existuje stále více důkazů o tom, že organizace s vyspělou kulturou a přístupem k diverzitě a inkluzi (D&I) mohou dosáhnout většího obchodního úspěchu.

Kontakt

Nicolette Peršínová

Sales Manager

Kontaktovat

Poslat email